Како влијаеше поскапувањето врз вашиот семеен буџет?

Колку кризата предизвикана од ковид-19, војната во Украина или политичката криза во Македонија влијаеше врз поскапувањето на основните животни потреби? Преку одговарање на прашалникот, кажете ни за какви било...

Трнливиот пат до социјална помош

„Што после нас?“ прашуваат семејствата на лицата со попреченост, кои се загрижени како нивните блиски ќе го продолжат животот со социјалната помош до која тешко се доаѓа. Прочитајте повеќе во...

Менталното здравје видливо за семејството – стигматизирано од општеството

Пренасочувања во институции, лекарски мислења, терапии, стигма од околината... Прочитајте повеќе во новата мултимедијална приказна на Види Вака, со што сè се соочува едно семејство во кое има лице...

Зелена иднина без „зелен“ кадар

Додека светот и Европа зборуваат за спроведување на амбициозни зелени агенди со кои ќе се намалат ефектите од климатските промени и ќе се зачува биодиверзитетот, во Македонија се помалку...

Условен отпуст: Добро поведение без „награда“

Институтот условен отпуст треба да претставува круна на ресоцијализацијата на осудените лица. Но „наградата“ за нивното добро поведение во рамки на затворската установа многу ретко доаѓа бидејќи судовите ги...