Контакт

Тимот на Види Вака ти стои на располгање

Пиши ни коментари, сугестии, прашања, предлози за тема, или контактирај не’ за сето она за што мослиш дека би можеле да помогнеме.

Контакти

contact@vidivaka.mk

Редакција

+389 72 752 115

Фондација

+389 70 518 872

Маркетинг

+389 78 245 692