Скапи судски одлуки – Правдата удира по џебот на граѓаните

Правдата во земјава е скапа и тоа честопати ги обесхрабрува граѓаните да се впуштат во долги судски постапки со неизвесен епилог. Невоедначената судска пракса, пак, дополнително го поттикнува и сфаќањето дека судовите за едни се мајка за други маќеа.

Условен отпуст: Добро поведение без „награда“

Институтот условен отпуст треба да претставува круна на ресоцијализацијата на осудените лица. Но „наградата“ за нивното добро поведение во рамки на затворската установа многу ретко доаѓа бидејќи судовите ги одбиваат барањата за условен отпуст.

Денационализацијата заглавена во институционалниот затворен круг

Околу 6 илјади предмети за денационализација сè уште немаат завршница. Таков е случајот и на Валентина Трпевска, којашто 14 години си го бара земјиштето што ѝ го оставил во наследство нејзиниот дедо.

Дискриминација – Најтешката борба

Пред Граѓанскиот суд во Скопје се водат две постапки за дискриминација на женските борачки во однос на машките. Судењата се сè уште на почеток. Постапките се иницирани по издавање на општа препорака од Комисијата за заштита од дискриминација дека Боречката федерација не ги усогласила своите акти на работење со...

Правдата во Македонија доаѓа преку Стразбур

Дел од исклучените од системот за централно греење кои не плаќаат надоместок за ангажирана можност сè уште водат постапки пред домашните судови, други, пак, ја чекаат правдата од Европскиот суд за човекови права. Регулаторот и БЕГ велат дека сегашните услови се во интерес на потрошувачите.

Слобода без покрив над главата

„Сакам да живеам нормално како сите, како порано што било, ама, еве, условите не ми дозволуваат. Мора животот да се живее нормално.“  Ова се зборовите на нашиот соговорник, кој, поради негова заштита, побара да зборува со прикриен идентитет. Го запознавме далеку од неговото родно место, кое е во Кичевско....

Борбата за чист воздух на судска вага

Кога граѓаните најмногу го чувствуваат аерозагадувањето, пред Скопскиот граѓански суд беше изгубена првата правна битка за почист воздух. Судот ја отфрли тужбата против Владата, Министерството и Град Скопје за непреземање мерки за спречување на загадувањето на воздухот, па сега на ред да одлучува е Апелацискиот суд  Бев принуден да...

Сагата на граѓаните за нивното право на социјална заштита

Добринка Рамовиќ од Скопје три години била оставена без паричен надоместок за помош и нега од друго лице. Исто толку години траела и нејзината битка со институциите. Конечниот епилог е позитивен за Рамовиќ, но негативен за институциите кои повторно не ги спроведуваат законските обврски во целост.

Договорите на определено време да не го определуваат и мајчинството

Македонските закони досега не ги штитеа бремените жени и идните мајки на работното место. На прсти се бројат оние што се охрабруваат да зборуваат јавно на оваа тема, а има бројни примери кога останувале без работа бремени жени или родилки. Види Вака истражуваше колкава е заштитата од дискриминација на...

Мултимедијални стории

Дискриминација – Најтешката борба

Пред Граѓанскиот суд во Скопје се водат две постапки за дискриминација на женските борачки во однос на машките. Судењата се сè уште на почеток. Постапките се иницирани по издавање на општа препорака од Комисијата за заштита од дискриминација дека Боречката федерација не ги усогласила своите акти на работење со...

Правдата во Македонија доаѓа преку Стразбур

Дел од исклучените од системот за централно греење кои не плаќаат надоместок за ангажирана можност сè уште водат постапки пред домашните судови, други, пак, ја чекаат правдата од Европскиот суд за човекови права. Регулаторот и БЕГ велат дека сегашните услови се во интерес на потрошувачите.

Слобода без покрив над главата

„Сакам да живеам нормално како сите, како порано што било, ама, еве, условите не ми дозволуваат. Мора животот да се живее нормално.“  Ова се зборовите на нашиот соговорник, кој, поради негова заштита, побара да зборува со прикриен идентитет. Го запознавме далеку од неговото родно место, кое е во Кичевско....

Борбата за чист воздух на судска вага

Кога граѓаните најмногу го чувствуваат аерозагадувањето, пред Скопскиот граѓански суд беше изгубена првата правна битка за почист воздух. Судот ја отфрли тужбата против Владата, Министерството и Град Скопје за непреземање мерки за спречување на загадувањето на воздухот, па сега на ред да одлучува е Апелацискиот суд  Бев принуден да...

Сагата на граѓаните за нивното право на социјална заштита

Добринка Рамовиќ од Скопје три години била оставена без паричен надоместок за помош и нега од друго лице. Исто толку години траела и нејзината битка со институциите. Конечниот епилог е позитивен за Рамовиќ, но негативен за институциите кои повторно не ги спроведуваат законските обврски во целост.

Договорите на определено време да не го определуваат и мајчинството

Македонските закони досега не ги штитеа бремените жени и идните мајки на работното место. На прсти се бројат оние што се охрабруваат да зборуваат јавно на оваа тема, а има бројни примери кога останувале без работа бремени жени или родилки. Види Вака истражуваше колкава е заштитата од дискриминација на...

Лавиринтот на правдата

Благоја Бандоски и Нуретин Даци од Скопје со години талкаат низ институционалните и судски лавиринти барајќи ги своите права од социјална заштита. Административната правда е спора, забележува и Европската комисија. Институциите, пак, се жалат на несоработка и неспроведување до крај на нивните одлуки Десет години, четири институции, две судски...

Тужат роднини за да докажат дека им треба социјална помош

Дајте ни тужба! Со вакви барања се соочил Граѓанскиот суд во Скопје од лица во социјален ризик, кои биле упатувани да тужат родители и роднини за да се стекнат со право на гарантирана минимална помош. Тужба против близок роднина е доказот што треба да го приложат граѓаните кои се...

Дискриминација – Најтешката борба

Пред Граѓанскиот суд во Скопје се водат две постапки за дискриминација на женските борачки во однос на машките. Судењата се сè уште на почеток. Постапките се иницирани по издавање на општа препорака од Комисијата за заштита од дискриминација дека Боречката федерација не ги усогласила своите акти на работење со...

Правдата во Македонија доаѓа преку Стразбур

Дел од исклучените од системот за централно греење кои не плаќаат надоместок за ангажирана можност сè уште водат постапки пред домашните судови, други, пак, ја чекаат правдата од Европскиот суд за човекови права. Регулаторот и БЕГ велат дека сегашните услови се во интерес на потрошувачите.

Слобода без покрив над главата

„Сакам да живеам нормално како сите, како порано што било, ама, еве, условите не ми дозволуваат. Мора животот да се живее нормално.“  Ова се зборовите на нашиот соговорник, кој, поради негова заштита, побара да зборува со прикриен идентитет. Го запознавме далеку од неговото родно место, кое е во Кичевско....

Борбата за чист воздух на судска вага

Кога граѓаните најмногу го чувствуваат аерозагадувањето, пред Скопскиот граѓански суд беше изгубена првата правна битка за почист воздух. Судот ја отфрли тужбата против Владата, Министерството и Град Скопје за непреземање мерки за спречување на загадувањето на воздухот, па сега на ред да одлучува е Апелацискиот суд  Бев принуден да...

Сагата на граѓаните за нивното право на социјална заштита

Добринка Рамовиќ од Скопје три години била оставена без паричен надоместок за помош и нега од друго лице. Исто толку години траела и нејзината битка со институциите. Конечниот епилог е позитивен за Рамовиќ, но негативен за институциите кои повторно не ги спроведуваат законските обврски во целост.

Договорите на определено време да не го определуваат и мајчинството

Македонските закони досега не ги штитеа бремените жени и идните мајки на работното место. На прсти се бројат оние што се охрабруваат да зборуваат јавно на оваа тема, а има бројни примери кога останувале без работа бремени жени или родилки. Види Вака истражуваше колкава е заштитата од дискриминација на...

Лавиринтот на правдата

Благоја Бандоски и Нуретин Даци од Скопје со години талкаат низ институционалните и судски лавиринти барајќи ги своите права од социјална заштита. Административната правда е спора, забележува и Европската комисија. Институциите, пак, се жалат на несоработка и неспроведување до крај на нивните одлуки Десет години, четири институции, две судски...

Тужат роднини за да докажат дека им треба социјална помош

Дајте ни тужба! Со вакви барања се соочил Граѓанскиот суд во Скопје од лица во социјален ризик, кои биле упатувани да тужат родители и роднини за да се стекнат со право на гарантирана минимална помош. Тужба против близок роднина е доказот што треба да го приложат граѓаните кои се...

Игриви Видеа

Судска медијација

Kаква е постапката и какви спорови може да се решат преку медијација дознајте преку новото интерактивно видео на Види Вака.

Како се станува судија?

Дали изборот на судиите се врши според професионални или политички критериуми? Дознајте преку ова интерактивно видео.

Намалување на судските такси

Ќе значат ли пониските судски такси поголем пристап до правдата за граѓаните. Играјте го ова интерактивно видео за да дознаете колку се намалени таксите и ...

Инфографици