Разјаснето

Трговија со луѓе

Во оваа епизода зборуваме со Маја Варошлија од „Отворена Порта“ за трговијата со луѓе во нашата земја. 

Јавна Соба

Во оваа епизода на Разјаснето зборуваме со Ирена Цветковиќ од коалицијата „Маргини“ околу случајот Јавна Соба и сексуалното вознемирување онлајн.

Заробени дрвја

Во оваа епизода зборуваме со професорот и декан при Шумарскиот факултет, Кирил Сотировски, за опасноста од заробувањето на дрвјата во асфалт и бетон.

Петиции

Во оваа епизода со тимот на Млади Правници ја разгледуваме ефикасноста на Петицијата како механизам на јавноста за директна демократија и што е неопходно да