Николина, лице со оштетен вид, за првпат ја почувствува уметноста преку тактилни слики во Археолошкиот музеј

Николина од Скопје, лице со оштетен вид, за прв пат ја почувствува уметноста преку тактилни слики во Археолошкиот музеј во Скопје

Не пропуштајте

„Бостание“

Првата општествена градина „Бостание“ нуди алтернативен и еколошки начин на производство на храна и прехранување на локалното население.

Најгледани видеа

Поврзани видеа

Предложени видеа

Уметност надвор од галериите

Вандализам или оживување на духот на градот? Последниве години уличната уметност го доживува врвот на својата актуелност и е сè поприфатена од околината.