Николина, лице со оштетен вид, за првпат ја почувствува уметноста преку тактилни слики во Археолошкиот музеј

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.