Во светот еден од пет возрасни го напушта средното образование, а во Македонија 17.7% од лицата на возраст од 25 до 34 години имаат низок степен на образование

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.