„Вечните набљудувачи на градот Прилеп“

Петнаесет години Марковите Кули се прогласени за Споменик на природата, но овој локалитет стотици години носи големи археолошки вредности.

Не пропуштајте

„Бостание“

Првата општествена градина „Бостание“ нуди алтернативен и еколошки начин на производство на храна и прехранување на локалното население.

Најгледани видеа

Семејно насилство

Една од седум жени е жртва на физичко или сексуално насилство. За да се превенираат и криминализираат сите форми на насилство врз жените неопходни се ...

Предложени видеа