Светот за бегалците од Украина повторно ги отвора вратите и се солидаризира

Според пресметките на УНХЦР, 12.000.000 лица ќе бидат раселени во рамките на Украина и до 4.000.000 луѓе надвор од сопствената држава.

Не пропуштајте

„Бостание“

Првата општествена градина „Бостание“ нуди алтернативен и еколошки начин на производство на храна и прехранување на локалното население.

Најгледани видеа

АВТОМОБИЛСКА ДЕПОНИЈА

Од 361.000 увезени возила, само 61.000 се нови, ова покажува дека возниот парк во земјава е исклучително стар „Се продава „Голф 5“ произведен во 2004

Предложени видеа