Народните пари што се трошат за јавни набавки се зголемуваат, но не и квалитетот на здравствените услуги

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.