Македонија во боја – колоризација на стари фотографии

„Запознај ја татковината за да ја сакаш повеќе“ е мотото со кое Киро Мавроски скоро две децении обработува и колоризира стари фотографии од Македонија

Не пропуштајте

„Бостание“

Првата општествена градина „Бостание“ нуди алтернативен и еколошки начин на производство на храна и прехранување на локалното население.

Најгледани видеа

Семејно насилство

Една од седум жени е жртва на физичко или сексуално насилство. За да се превенираат и криминализираат сите форми на насилство врз жените неопходни се ...

Предложени видеа