За Марија Петреска, работењето од дома е секојдневие веќе две години, таа дава друга димензија во образовниот систем

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.