Македонија е во 11-те земји во Европа каде има специјална Стратегија за претприемачко образование

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.