Кои се обврските на имателите на информации?

Преку оваа анимација запознајте се со обврските на имателите на информации и како да пристапите преку нив до потребните информации од јавен карактер.

Не пропуштајте

„Бостание“

Првата општествена градина „Бостание“ нуди алтернативен и еколошки начин на производство на храна и прехранување на локалното население.

Најгледани видеа

Семејно насилство

Една од седум жени е жртва на физичко или сексуално насилство. За да се превенираат и криминализираат сите форми на насилство врз жените неопходни се ...

Предложени видеа