Дезинформации

Лажни вести регионални

Лажните вести побрзо допираат до луѓето

Лажните вести се шират полесно и побрзо од кога било. Тие се појавуваат периодично, а најголеми креатори на дезинформациите се медиумите, профили на социјалните мрежи

Локални медиуми

Локалните медиуми и професионално новинарство се лек за дезинформациите, а локалните медиуми ги има сè помалку

 „Гледај, читај, слушај, но проверувај и мисли со своја глава” – Правило за медиумска писменост Локалните медиуми претставуваат иницијална каписла за развој на демократските потенцијали

Комарец

Проблемот со комарците во Истокот

Источниот регион во континуитет се соочува со проблемот со комарците, особено Кочани како град на оризот каде дополнително се согледува овој проблем. Но која е