вода

жед на патот

Жед на патот

Стотина деца од село Дреновци немаат пристап до вода и живеат без прооден пат.