статистика

Високопрофитабилни компании и институции ги прекршуваат работничките права во Македонија

Тешки телесни повреди, смрт, непријавена работа, недостаток на соодветна заштитна опрема, нерегистрирани прекувремени часови, работникот во Македонија се соочува со низа предизвици. Јавниот, но и