Социјални медиуми – помеѓу информирањето и дезинформирањето на јавноста

Дезинформации
Facebook
Twitter
LinkedIn