Проблемот со комарците во Истокот

Автор: Христина Илијева
Продукција: Игор Стојанов, Дијана Насева, Правен Факултет - УГД Штип, Медиумски студии и односи со јавност
Комарец

Источниот регион во континуитет се соочува со проблемот со комарците, особено Кочани како град на оризот каде дополнително се согледува овој проблем.

Но која е причината со проблемот со комарците?

Сѐ повеќе се јавува сомнеж кај граѓаните, дека прскањето против комарците, не го дава
саканиот ефект, но освен навечер, комарците ги има и преку ден.
Со појавата на комарци секоја година, се појавуваат и голем број на лажни вести и дезинформации поврзани со тоа со што се прска од воздух и копно?

Некои граѓани сметаат дека преку земното прскање не се користат средства за уништување на комарците, туку дека тоа се токсини кои се штетни по здравјето на луѓето, флората и фауната.

Бомбардирани од секакви информации и дезинформации, побаравме податоци, кои фирми годинава ги добиле тендерите за земно и авионско прскање од општината Кочани.

Фирма која годинава го добила тендерот за земно прскање е „Лиса.ком” од Кавадарци, а за авионско прскање „Вониер”.

Директорот на „Лиса.ком“ Стојан Митров сподели информации како фирма која го врши земното прскање во градот.

Изјава на директорот на „Лиса.ком“ Стојан Митров

Сомнежите и шпекулациите и понатаму ќе продолжат. Со појавата на комарците следна година, повторно ќе се разгорат лажните вести и дезинформации.

Овие лажни вести и дезинформации поврзани со комарците ќе може да ги решат само одговорните луѓе и институции на оваа проблематика.


Ментори: Игор Стојанов, Дијана Насева, Правен Факултет – УГД Штип, Медиумски студии и односи со јавност
Подготвил: Христина Илијева

Напомена: Оваа сторија е објавена во рамки на проектот за дописничка мрежа на Види Вака, приказните се создадени од новинари кои не се дел од тимот на Види Вака.

Facebook
Twitter
LinkedIn