Непродолжувањето на договорите на определено време, кога работодавачот ќе дознае дека работничката е бремена

Договори на определено време
Facebook
Twitter
LinkedIn