Македонија слави 29 години од прогласувањето на независноста, а нејзината историја ја раскажуваат и поштенските марки

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.