Прашај за коронавирус

Види Вака ги собира вашите прашања за коронавирусот. Ќе одговориме на дел од нив во нашите идни видео или фото вести. Наша цел е на неколку дена да даваме сумарен одговор на најчесто поставуваните прашања.

Во ваква ситуација, најмалку што ни треба е да се шират погрешни информации во однос на вирусот. Треба да се информираме од официјални извори со проверени информации, затоа сите одговори на твоите прашања ќе доаѓаат преку нашата взаемна соработка со Mинистерството за здравство.

    Прашања

    Тука ќе се објавуваат дел од најчесто поставуваните прашања. Ќе одговориме на дел од нив во нашите идни видео или фото вести.