Интерактивно видео: Кои се начините за избор на судии, за нивно напредување во повисок суд и за нивно разрешување?

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.