Како дезинформациите се шират преку играње со емоции?

Facebook
Twitter
LinkedIn