Интерактивно видео: Колку е навистина автоматизиран компјутерскиот систем за распределба на судските предмети АКМИС?

Facebook
Twitter
LinkedIn