Германија, Велика Британија, Грција, Србија и Бугарија се најзначајните трговски партнери за Македонија

Увоз - извоз
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn