Bjanka Stankovikj

Локални медиуми

Локалните медиуми и професионално новинарство се лек за дезинформациите, а локалните медиуми ги има сè помалку

 „Гледај, читај, слушај, но проверувај и мисли со своја глава” – Правило за медиумска писменост Локалните медиуми претставуваат иницијална каписла за развој на демократските потенцијали