Апсурдите на македонскиот институционален и правен систем се уриваат врз грбот на граѓаните

Апсурдите на македонскиот институционален и правен систем се уриваат врз грбот на граѓаните на кои п…
Неразумен рок
Facebook
Twitter
LinkedIn