Анимација: Кои се обврските на имателите на информации?

Кои се обврските на имателите на информации и што треба да сторат ако некој побара информации од нив. Сето ова проверете го во анимацијата што Види Вака ја изработи за Агенција за заштита на право на слободен пристап до инфо. од јавен карактер во соработка со NDI North Macedonia и со финансиска поддршка на USAID North Macedonia.
Анимација: Кои се обврските на имателите на информации?
Facebook
Twitter
LinkedIn