Во Скопје се одржа првата национална конференција „Жени во спорт“. Целта e да се претстави родовата (не)еднаквост

прва национална конференција „Жени во спорт“, мажи и жени, еднакви успеси, нееднаков третман, родова нееднаквост, Силвија Митевска, Сара Хилер, Ју ен вомен, Закон за еднакви можности

Во Скопје се одржа првата национална конференција „Жени во спорт“. Целта e да се претстави родовата (не)еднаквост

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.