Жените се во сенка на мажите на македонската политичка сцена

Жените се во сенка на мажите на македонската политичка сцена.
Листите за пратеници на престојните вонредни Парламентарни избори ја потврдуваат доминацијата на мажите.
Само четири жени се носители на пратенички листи. Според Изборниот законик, застапеноста на женскиот пол на пратеничките листи треба да биде 40 отсто.
На хартија тоа е испочитувано, но жените се најчесто на дното на изборните листи.

Мораше да се интервенира во Изборниот законик за да се гарантира дека на првите три места мора да има по една жена.
Тоа нема да ја смени сликата и во идниот парламентарен состав каде две третини ќе бидат мажи, а само една третина жени.

Жените се во сенка на мажите на македонската политичка сцена

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.