Жени и плата

Жените во Македонија земаат помали плати, но и помали бонуси. Жените во 2010 земале поголеми бонуси отколку пред две години

Жени и плата

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.