Затворот во Идризово е предвиден за 850 осуденици а сега во него се сместени 2000.

Од вкупно 3.000 затвореници во земјава- 2.000 се сместени во Идризово
Тоа е скоро три пати повеќе од неговиот капацитет
Затворот е предвиден за 850 осуденици, а со реконструкцијата ќе се зголеми на околу 1.600 затвореници

Затворот во Идризово е предвиден за 850 осуденици а сега во него се сместени 2000.

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.