83,7% од младите на возраст од 20 до 35 години би си заминале од Македонија

83,7% би заминале од Македонија, млади, странство, младинска невработеност, североисточен регион, Светска банка, западноевропска држава, САД,

83,7% од младите на возраст од 20 до 35 години би си заминале од Македонија

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.