Видео колумна: Загадување

Видео колумна: Александар Манасиев
„Првиот чекор во борбата со загадувањето е информацијата- да знаеме каде е загадено, колку е загадено, кој и кога загадува.“

Видео колумна: Загадување

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.