Загадувањето се влошува, а министерството за животна средина пресметува дека просекот е подобар отколку лани и преклани

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.