Македонија дише најзагаден воздух во Европа

Македонија дише најзагаден воздух во Европа
Канцерогените ПМ10 честички во воздухот се по 10 пати над дозволеното

Како последица на загадениот воздух годишно умираат 1.350 луѓе во земјава

Проф. Драган Ѓорѓев – Советник во Институт за јавно здравје
Анализата е правена на крајот на 2013 година, денеска таа бројка сигурно би била многу повисока од 1.500 смртни случаи

90% од загадувањето доаѓа од шест индустриски капацитети, пред се термоелектраните, но и од возилата. Остатокот е од горење дрва

Три од четири домаќинства во земјава се греат на дрва

Се гори и гума, пластика, мебел, отпадно масло, синтетички материјали, кои испуштаат канцерогени материи

Проф. Драган Ѓорѓев – Советник во Институт за јавно здравје
Загадувањето да се намали за само 5 мг/м3 ќе се спасат 500 животи годишно. Ако се доведе на европско ниво, тоа би спасило многу повеќе животи

Државата засега само го мери загадувањето на воздухот
Свеста кај граѓаните за нивниот придонес во загадувањето е речиси на нула

Македонија дише најзагаден воздух во Европа
Канцерогените ПМ10 честички во воздухот се по 10 пати над дозволеното

Како последица на загадениот воздух годишно умираат 1.350 луѓе во земјава

Проф. Драган Ѓорѓев – Советник во Институт за јавно здравје
Анализата е правена на крајот на 2013 година, денеска таа бројка сигурно би била многу повисока од 1.500 смртни случаи

90% од загадувањето доаѓа од шест индустриски капацитети, пред се термоелектраните, но и од возилата. Остатокот е од горење дрва

Три од четири домаќинства во земјава се греат на дрва

Се гори и гума, пластика, мебел, отпадно масло, синтетички материјали, кои испуштаат канцерогени материи

Проф. Драган Ѓорѓев – Советник во Институт за јавно здравје
Загадувањето да се намали за само 5 мг/м3 ќе се спасат 500 животи годишно. Ако се доведе на европско ниво, тоа би спасило многу повеќе животи

Државата засега само го мери загадувањето на воздухот
Свеста кај граѓаните за нивниот придонес во загадувањето е речиси на нула

Македонија дише најзагаден воздух во Европа

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.