Патувачкото магаренце на Македокс ќе го посети Поречкиот регион

Филмскиот фестивал #МакеДокс со филмски проекции во Крапа, Девич, Црешнево, Требино, Локвица, Брест, Косово и Манастирец со цел да се децентрализираат културните случувања.

Патувачкото магаренце на Македокс ќе го посети Поречкиот регион

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.