Во недела ќе се одржи вториот круг на локалните избори во Македонија.

Во недела ќе се одржи вториот круг на локалните избори во Македонија. Досегашното искуство покажува дека локалните избори секогаш ги добила партијата во чии раце била извршната власт, СДСМ, ВМРО-ДПМНЕ

Во недела ќе се одржи вториот круг на локалните избори во Македонија.

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.