Тројно е намален бројот на патници кои патувале со воз во периодот од 2011 до 2017 година

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.