Возила на нафта

Најголем дел од автомобилите во земјава возат на нафта, а најмал е бројот на оние кои користат ТНГ, метан или електрична енергија
(Извор: Државен завод за статистика, податоци 2018 година)
Дури 208.805 патнички возила или речиси половина од вкупниот број регистрирани возила се на нафта
На бензин возат 194.384 возила
Систем за течен нафтен гас е вграден кај 11.706 регистрирани возила
Владата планира да дава субвенции за сопственици на возила кои , од бензин или нафта, ќе вградат систем за ТНГ или метан

Возила на нафта

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.