Дерматовенерологот Марија Анастасова секој четврток волонтира во Шуто Оризари и сведочи дека жителите на оваа населба имаат развиена здравствена култура и навика да посетуваат лекар

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.