Воинот на коњ, Филип, Мајка Тереза и порта Македонија се дивоградби, но неизвесно е дали ќе се рушат

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.