По сртот на Водно почна да се гради и гасовод

Белите дробови на Скопје со децении се на удар на урбанизацијата
На планината Водно се почесто никнуваат згради наместо дрвја
По сртот на планината почна да се гради и гасовод
Проектот беше инициран во 2010 како дел од националниот гасификационен систем
Од АД Македонски енергетски ресурси велат дека според одобрението за градба гасоводот ќе минува на јужниот дел од Водно
Екологистите бараат да престанат градежните активности
Со гасоводот:
– ќе се уништи голема површина шума
– ќе се измени ликот на планината
– сериозно ќе се загрозат флората и фауната
Владата попушти под притисокот и реши да бидат вклучени и граѓанските организации
Од Министерството за транспорт и врски најавуваат нова сеопфатна анализа, па потоа ќе се одлучува за судбината на Водно

По сртот на Водно почна да се гради и гасовод

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.