Дел од училиштата во земјава немаат вода за пиење, дел користат вода од бунари или од хидрофори

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.