Вода во училиште

Дел од училиштата во земјава немаат приклучок до вода за пиење или истиот е небезбеден
88.2% од училиштата имаат приклучок на јавна мрежа
4.7% од училиштата имаат приклучок на вода преку хидрофор
Во 3 % од училиштата децата пијат вода од бунар

0.1 % од училиштата користат вода од цистерна, а 4 % преку други начини за снабдување со вода
2.1 милијарда луѓе во светот живеат без безбедна вода

Околу 4 милијарди луѓе, речиси две третини од светската популација, најмалку еден месец во годината немаат вода

Вода во училиште

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.