Во земјава слободниот пристап до информации често зависи од волјата на институцијата која ги поседува

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.