Во 2017 година се доселиле 2.322 странци од кои најголем дел го истакнале бракот како причина за доселувањето

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.