ЈАС ВНИМАВАМ, не го користам мобилниот телефон додека сум во сообраќај

Употребата на телефон за време на возењето ги забавува реакциите

Возачите, кои користат мобилни телефони, се четирипати поизложени на опасност од сообраќајни несреќи

(Извор: Светска здравствена организација)

Во еднаква опасност се и пешаците и велосипедистите чие внимание е насочено кон телефоните наместо кон патот и знаците

Зборувањето на телефон, а особено испраќањето текстуални пораки значително го зголемува ризикот од несреќи

ЈАС ВНИМАВАМ, не го користам мобилниот телефон додека сум во сообраќај

ЈАС ВНИМАВАМ, не го користам мобилниот телефон додека сум во сообраќај

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.