Создадовме 500 видео приказни кои беа прегледани 11 милиони пати

Види Вака е медиум за дигиталната генерација која е во постојано движење
Создадовме 500 видео приказни од својот почеток во ноември 2016 година
Видео приказните создадоа 11 милиони прегледи
Сте поминале над 4.3 милиони минути гледајќи видеа на Види Вака
Допревме до повеќе од 500 илјади корисници на социјалните мрежи
Отворивме многу теми од култура, забава, политика, општество, спорт
Секој може да се вклучи во расправата за овие теми
Во просек секоја видео приказна има по 20 коментари
Ние ќе продолжиме да ги носиме вестите онаму каде што си
Наскоро се гледаме и на www.vidivaka.mk

Создадовме 500 видео приказни кои беа прегледани 11 милиони пати

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.