Ветар во Скопје

Ветрот вчера корнеше дрвја, кровови, фасади…

Контејнерите како да добија нозе
И завршија на сред пат
Екипите на Град Скопје цела вечер ги расчистуваа штетите
Откорнат беше кровот на средното Хемиско училиште
Падна и дел од фасадата на МЕПСО

Ветар во Скопје

Add comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.